محصولات

چگونگی هک دوربین مدار بسته

شما باید بدانید که امکان هک سیستم مدار بسته تنها در صورتی وجود خواهد داشت که شما از اینترنت برای دیدن تصاویر دوربین مدار بسته استفاده می کنید یا شبکه داخلی شما به اینترنت متصل است . معمول ترین راه برای هک دوربین های مدار بسته چک کردن پسورد های ساده در سیستم می باشد . نرم افزار هایی وجود دارد که با چک کردن چند پسورد ساده امکان هک را ایجاد می کنند به عنوان مثال پسورد هایی مانند ۱۲۳۴ و ۰۰۰۰ و … این پسورد های رایج در بسیاری از دستگاه های مرکزی سیستم می باشد . نرم افزار هک با پیدا کردن IP دستگاه شما و چک کردن چند پسورد می تواند به سیستم شما وارد شود لذا اینجاست که اهمیت انتخاب برند دوربین مدار بسته و همچنین نوع اتصال و چگونگی رمز دو چندان می شود .

کاربرد دوربین مداربسته در امنیت شهری

در چند سال اخیر بحث استفاده از دوربین های مداربسته در فضای عمومی شهری مطرح شده است که صرف نظر از تآثیر آن برای شناسایی و دستگیری از جرم , بسیاری اعتقاد دارند که این دوربین ها میتوانند نقش بازدارندگی از جرم را داشته باشند و لذا باعث کاهش جرائم شهری شود .
کاربرد اصلی دوربین های مداربسته در دوربین های حفاظتی است اما کاربردهای آن به سیسنم های حفاظتی محدود نبوده و از آن فراتر میرود که شامل کاربرد هایی از قبیل پلیسی , نظامی , صنعتی , کنترل ترافیک و … میشود .

ادامه مطلب…

فهرست