ماموریت ها و ارزش ها

ماموریت :

شرکت الکترو رعد اسپادانا ماموریت دارد با اتکاء به تجربه، تخصص، مهارت و شناخت درست بازار و رصد آخرین تکنولوژی های روز و با همکاری شبکه عاملین و همکاران فروش خود، درجهت کمک به تامین امنیت و جلوگیری از هزینه های تحمیلی ناشی از عدم استفاده و یا استفاده از اقلام نامرغوب و غیر استاندارد،  نسبت به تامین کامل و به موقع بهترین محصولات موجود درحوزه سیستمهای نظارتی و حفاظتی و همچنین ارائه خدمات فنی مهندسی مناسب در این حوزه اقدام و با قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار دهد.

ارزش های سازمانی :

1- رعایت حقوق مشتریان و کلیه ذینفعان

۲- مسئولیت پذیری، صداقت و شفافیت در ارائه محصول و خدمت به مشتری و راهنمائی آنها در استفاده بهینه از منابع مادی خود برای خرید محصولات امنیتی و کمک به تصمیم گیری مناسب مشتری

۳- اهمیت بخشی به نیروی انسانی به عنوان سرمایه سازمانی و ارتقاء سطح توانمندی آنها

۴- توجه و اهمیت بخشی و احساس مسئولیت درخصوص محیط زیست و موضوعات اجتماعی

خط مشی کیفیت :

شرکت الکترو رعد اسپادانا در راستای اعتلای برند، ارتقای رضایتمندی مشتریان و ذینفعان و با برخورداری از تخصص و تجربه و با در اختیار داشتن شبکه همکاران مجرب و بر اساس استانداردهای تائید شده، خود را متعهد به اجرای استانداردهای موثر بر اساس محورهای زیر می داند

– تعهد به خلق ارزش برای ذینفعان

– کنترل بهینه عملکرد واحدها و فرایندها با شناسایی و پایش شاخصهای تعریف شده

– حفظ و ارتقاء مستمر جایگاه کیفی سبد محصولات درکنار توجه به سیستم های نظارت کیفی

– ارتقای مداوم مهارت و دانش پرسنل در کنار حفظ رضایتمندی شغلی آنها

– ایجاد زمینه های خلاقیت و نوآوری و مشارکت از طریق ایجاد نظام پیشنهادات، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها

فهرست